Carrer Creus s/n, 07550 Son Servera
Generació 2010 General 2021-22 LA HISTÒRIA I EL SEU ESTUDI

LA HISTÒRIA I EL SEU ESTUDI

Comencem Socials amb les edats de la història. Torna a visualitzar els vídeos per completar el teu eix cronològic i mira atentament el Power Point de "La Història i el seu estudi" per poder contestar a les preguntes corresponents.

Vídeos sobre les edats de la història

La història i el seu estudi.pdf

Preguntes la història i el seu estudi.pdf