Carrer Creus s/n, 07550 Son Servera
Generació 2010 General 2021-22 Pollentia, ciutat romana

Pollentia, ciutat romana

Aquí teniu més fotografies de l excursió a Pollentia (Alcúdia). Vàrem visitar les restes romanes i el museu. Va ser molt interessant saber com vivien les persones de l’època i com eres les seves construccions.